Firma

Sevamed s.r.o. vznikla 7.5.2012 a 21.10.2015 zahájila zkušební provoz podniku "Sevac" v Kutné Hoře.

Sevac, a.s., IČ: 28411129 není právním nástupcem bývalé státní společnosti Sevac, a.s., IČ: 60192968, která zanikla likvidací k 3.10.2012.

Z původního rozvětveného holdingového portfolia předchozí firmy si ponechala provoz "Astra®". Ochranná známka "Velim®" byla přeprodána skupině Julius Meinl.

Astra®

Provoz Astra® vykonává činnosti spojené s pěstováním vlastních surovin zaručujících tu nejvyšší kvalitu pro další potravinářské zpracování zejména v provozu SEVAK®.

SEVAK®

imageProvoz SEVAK® tvoří s provozem Astra® uzavřený kruh výroby zahrnující činnosti spojené s pěstováním vlastních surovin zaručujících tu nejvyšší kvalitu, po výrobu bakteriálních lyzátů pro imunologické použití a samozřejmě vývoj samotné produktové řady SEVAK® (zejména dříve legendárních žvýkaček Sevak®).